Cum. Ara 4th, 2020

World Bank: S. Korea’s GDP Could Contract by 4.9% More Due to COVID-19

Dünya Bankası: Güney Kore’nin GSYİH’si COVID-19 Nedeniyle % 4,9 Daha Fazla Küçülebilir

Dünya Bankası, uzun bir COVID-19 salgınının Güney Kore’nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl önceki tahmininden yaklaşık yüzde beş daha fazla daralmasına neden olabileceğini söyledi.

Pazartesi günü gözden geçirilen ekonomik tahminde, kurumun, Çin’in geçen yıl sahip olduğu yüzde 6,1’lik büyümeye kıyasla, “en kötü durum” senaryosunda 2020’de yüzde 0,1’lik yetersiz bir büyüme kaydedeceğini tahmin etti.

Çin’le aynı oranda koronavirüs pandemisinden sarsılan diğer ülkeler tahmini öncülünde, Dünya Bankası, Güney Kore’nin GSYİH’sının kamuya açıklanmayan önceki tahminine göre yüzde 3,86 daha daralabileceğini tahmin etti.

Aynı en kötü senaryoda, ABD GSYİH’nın yüzde 3,4’lik bir oranda, Avrupa’nın yüzde  3,85 ve Japonya’nın ise yüzde 4,57 düşeceği tahmin ediliyor.

Çeviri Notu: Lower-case, küçük harf demektir. Risk analiz senaryoları için kullanılan özel terimler “best-case (en iyi durum)”, “average (orta halli)” ve “worst-case (en kötü durum)”dir. Burada lower kelimesi tek başına düşünüldüğünde “daha düşük, daha az” anlamıyla “average-case” senaryo gibi görünse de en son paragrafta aynı en kötü senaryo diye belirtilerek “lower-case” kelime öbeğinin “worst-case” anlamıyla kullanıldığı işaret edilmiştir.

-Z£P-

The World Bank says a protracted COVID-19 outbreak could cause South Korea’s gross domestic product(GDP) to contract this year by nearly five percent more than its previous estimate.

In its revised economic outlook on Monday, the institution projected China will post a meager zero-point-one percent growth in 2020 in the “lower-case” scenario, compared to the six-point-one percent growth the country enjoyed last year.

On the premise that the rest of the countries reel from the coronavirus pandemic with the same intensity as China, the World Bank predicted South Korea’s GDP could further contract by three-point-86 percent from its previous outlook, which it did not make public.

Under the same worst-case scenario, the U.S. GDP was projected to drop further by three-point-four percent, Europe’s by three-point-85 percent and Japan’s by four-point-57 percent.

31.03.2020 – KBS World