Cts. Oca 16th, 2021

KOSPI Ends Monday Up 1.10%

ÄÚ½ºÇÇ-¿ø ´Þ·¯ ȯÀ² »ó½Â (¼­¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) È«ÇØÀÎ ±âÀÚ = 24ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼­¿ï Áß±¸ À»Áö·Î ÇϳªÀºÇà º»Á¡ µô¸µ·ë ÇöȲÆÇ¿¡ ÄÚ½ºÇÇ¿Í ¿ø/´Þ·¯ ȯÀ² Á¾°¡°¡ Ç¥½ÃµÇ°í ÀÖ´Ù. À̳¯ ÄÚ½ºÇÇ´Â Àü °Å·¡ÀϺ¸´Ù 25.24Æ÷ÀÎÆ®(1.10%) ¿À¸¥ 2,329.83¿¡ °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù. ÄÚ½º´ÚÀº Àü³¯º¸´Ù 19.73Æ÷ÀÎÆ®(2.48%) ¿À¸¥ 815.74¿¡ Á¾·áµÆ´Ù. ¼­¿ï ¿Üȯ½ÃÀå¿¡¼­ ¿ø/´Þ·¯ ȯÀ²Àº 2.8¿ø ¿À¸¥ 1,189.1¿ø¿¡ ÀåÀ» ¸¶ÃÆ´Ù. 2020.8.24 hihong@yna.co.kr/2020-08-24 16:06:34/

KOSPI Pazartesiyi %1.10 Yükselerek Tamamladı

Kore Bileşik Hisse Senedi Endeksi (KOSPI) Pazartesi günü 25.24 (%1.10) yükselerek günü 2,329.83 ile tamamladı.

Teknoloji ağırlıklı KOSDAQ da 19.73 (%2.48) yükselerek günü 815.74 ile tamamladı.

Dövizde ise yerel para birimi dolar karşısında 2.8 Won kayıp ederek 1.189.1 Won oldu.

nazozgen

The benchmark Korea Composite Stock Price Index(KOSPI) ended up 25-point-24 points, or one-point-10 percent, on Monday to close at two-thousand-329-point-83.

The tech-heavy KOSDAQ also rose, gaining 19-point-73 points, or two-point-48 percent, to close at 815-point-74.

On the foreign exchange, the local currency weakened two-point-eight won against the U.S. dollar, ending the session at one-thousand-189-point-one won.

24.08.2020 – KBS World Radio