Pts. Haz 24th, 2019

‘Jang Damgeugi’ Designated National Intangible Cultural Asset

‘Jang Damgeugi’ Ulusal Maddi Olmayan Kültür Varlığı Olarak Tayin Edildi 

The process of using fermented beans to make soy sauce or soybean paste has been designated as a national intangible cultural asset.

The Cultural Heritage Administration said Wednesday that the process known as “jang damgeugi” in Korean is the country’s second culinary tradition to be designated an intangible cultural asset after the process of making kimchi.

According to historical records, the fermented bean sauce and paste-making dates all the way back to the period of the Three Kingdoms on the Korean Peninsula between 57 BC and the seventh century.

Records show that there was special storage for these sauces and pastes inside the royal palace during the Joseon Dynasty.

The heritage agency said the latest designation was made taking into account the long history of “jang damgeugi,” its value to the research of Korea’s culinary tradition, as well as its close link to the country’s housing tradition.

edaozgul33

Soya sosu veya soya fasulyesi ezmesi yapmak için fermente edilmiş fasulyelerin kullanılması işlemi, ulusal bir maddi olmayan kültürel varlık olarak belirlendi.

Kültürel Miras İdaresi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Korece’de “jang damgeugi” olarak bilinen sos, ülkenin kimchi yapma sürecinden sonra maddi olmayan bir kültürel varlık olarak adlandırılan ikinci mutfak geleneği olduğunu söyledi.

Tarihi kayıtlara göre, fermente fasulye sosu ve hamur işi, MÖ 57 ve yedinci yüzyıllar arasında Kore Yarımadası’ndaki Üç Krallık dönemine kadar uzanıyor.

Kayıtlar, Joseon Hanedanlığı döneminde kraliyet sarayının içindeki bu soslar ve hamurlar için özel depo bulunduğunu göstermektedir.

Miras idaresi, en son atamanın, Kore mutfak geleneği araştırmalarına verilen değerin yanı sıra ülkenin konut geleneğine olan yakın bağlantısı olarak “jang damgeugi” nin uzun tarihini dikkate alınarak yapıldığını söyledi. 

10.01.2019 – KBS World