Sal. Haz 2nd, 2020

Finance Minister Discusses Trade Protectionism with Canadian Ambassador

Maliye Bakanı Kanadalı Elçi İle Ticaret Korumacılığı Konusunda Görüştü 

South Korean Finance Minister Hong Nam-ki and Canadian Ambassador to Seoul Michael Danagher have agreed their countries will work together against growing trade protectionism around the world.

According to the Ministry of Economy and Finance, Hong sat down with Danagher at the government complex in Seoul on Friday.

Hong assessed growing trade between the two countries since the implementation of their free trade agreement in 2015 as a significant feat given the sluggish global economy and trade. Trade volume between South Korea and Canada jumped 33-point-seven percent since 2015. 

Noting the two countries have complementary economic structures, Hong called for deepened cooperation in various areas, including small and mid-sized firms and female participation in corporate activities. 

Hong said the G-20, or the Group of 20, major economies need to discuss risks to the global economy such as trade conflicts and aging populations, and expressed great expectations for Canada’s role as chair of the G-20 working group on macroeconomic policy coordination.

He also shared concerns about global trade protectionism and said Seoul hopes to closely work with Canada on the reform of the World Trade Organization. 

Danagher agreed on the need to strengthen Seoul-Ottawa relations and proposed the two countries deepen cooperation on the international stage.

Sae Mira

Güney Kore Maliye Bakanı Hong Nam-ki ve Kanada Seoul Büyükelçisi Michael Danagher dünya çapında artan ticaret korumacılığına karşı ülkelerinin birlikte çalışması konusunda anlaştılar.
 
Ekonomi ve maliye bakanlığına göre, Hong Cuma günü Seoul devlet kompleksinde Danagher ile oturdu.
 
Hong, cansız haldeki küresel ekonomi ve ticarete getirilen önemli bir başarı olarak,2015 yılındaki serbest ticaret anlaşmasının uygulanmasından beri iki ülke arasında gelişen ticareti değerlendirdi. Güney Kore ve Kanada arasındaki ticaret hacmi 2015’ten beri %33,7’lik bir sıçrayış yaptı.
 
İki ülkenin tamamlayıcı ekonomik yapılara sahip olduğunu belirterek, Hong küçük ve orta çaplı şirketleri ve şirket aktivitelerinde kadın katılımını da içeren çeşitli alanlarda derinleştirilmiş işbirliği isteminde bulundu.
 
Hong, G-20 veya yirmi’ler grubu, ana ekonomilerin yaşlanan nüfuslar ve ticaret çatışmaları gibi küresel ekonomiye dair riskleri tartışmaları gerektiğini söyledi.
 
Ayrıca küresel ticaret korumacılığına dair endişelerini paylaştı ve Seoul’ün Dünya Ticaret Örgütü reformları üzerinde Kanada’yla yakından çalışmayı umduğunu söyledi.
 
Danagher, Seoul-Ottowa ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini onayladı ve iki ülkenin uluslararası sahnede işbirliğini artırmasını önerdi.

22.03.2019 – KBSWORLD